​Fed obniża stopy proc.; podejmuje interwencję z pięcioma bankami centralnymi

Amerykański Fed w niedzielę obniżył interwencyjnie stopy proc., by wesprzeć gospodarkę zagrożoną konsekwencjami epidemii COVID-19. Fed zapowiedział skoordynowaną akcję z największymi pięcioma bankami centralnymi świata, by zapewnić płynność systemu finansowego.