​Rząd nakłania do zdalnych spotkań

W sektorze publicznym – rządowym i samorządowym – funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy rad, zespołów oraz innych gremiów normalnie obradujących na posiedzeniach, podczas których często wymagana jest fizyczna obecność. Trwająca obecnie pandemia COVID-19 sprawia, że tego typu spotkania stają się bardzo niebezpieczne dla obecnych i ich bliskich. Mimo to niektóre gremia podnoszą wątpliwości czy zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie decyzji jest możliwe. Przykład daje chociażby kontaktujące się zdalnie Rada Ministrów i Rządowy Zespół…