​Sprzeciw wobec utworzenia kopalni przy wpisanych na listę UNESCO Krzemionkach

– W pobliżu Krzemionek, rezerwatu obejmującego neolityczne kopalnie, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO może powstać kopalnia odkrywkowa. Jeśli do tego dojdzie, status dobra światowego jest poważnie zagrożony – twierdzi dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.