​Zarząd Nextbike podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego

Zarząd Nextbike Polska S.A. podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania roweru miejskiego w 39 systemach w Polsce.