ARP: Staże dla rozwoju kadr sektora kosmicznego

Dziewięciu młodych naukowców rozpocznie staże w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym. To laureaci zakończonej 2 września V edycji konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.