Awantura o opłaty na koncesyjnym odcinku autostrady A4

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, zamierza od 1 października 2020 r. podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. W ocenie ministerstwa infrastruktury oraz GDDKiA wzrost stawek opłat jest nieuzasadniony.