Bankom będzie się wiodło znacznie gorzej

To na razie tylko początek spadku zysków banków. W II kwartale wystąpiły już wszystkie powody, które do dalszego spadku doprowadzą, ale nie wszystkie jeszcze z całą swoją siłą. Przyszłość – przynajmniej do połowy 2021 roku – jest wciąż bardzo niepewna.