CEU z zadowoleniem przyjął opinię rzecznika generalnego TSUE

Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU) z zadowoleniem przyjął czwartkową opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że wprowadzone w 2017 r. na Węgrzech przepisy dotyczące szkół wyższych są niezgodne z prawem UE.