Czy wirus wpędzi nas w kryzys bankowy?

Polskie banki mają szczęście. Kryzys zastał je ze zbudowanymi przez dziesięć lat wysokimi kapitałami i znakomitą płynnością. Ale mają też wiele ryzyk, z których niektóre ostały się tylko w Polsce, jak ogromny udział w portfelach hipotecznych kredytów we frankach. Dlatego obawa czy te wszystkie ryzyka wepchną je w prawdziwy kryzys jest uzasadniona.