Dochody w Polsce. Rolnicy wyprzedzili rencistów

​Przeciętne roczne dochody netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników wyniosły w 2018 r. 12 840 zł. Jak wyliczył GUS, roczny dochód do dyspozycji netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników (12 840) był w 2018 r. niższy niż w gospodarstwach wszystkich pozostałych grup społeczno-ekonomicznych, z wyjątkiem rencistów. W gospodarstwach pracowników wynosił 22 064 zł, pracujących na własny rachunek – 20 985 zł, emerytów – 19 382, rencistów – 15 135 zł, a ogółem – 20 219 zł. Granica ubóstwa w Polsce dla osoby dorosłej…