Dramatyczna sytuacja finansowa szpitali klinicznych. W 2020 r. dalsza degradacja…

Do dramatycznej sytuacji finansów szpitalnych przyczynił się m.in. szereg narzuconych w ostatnich miesiącach przez Ministerstwo Zdrowia regulacji płacowych, które spowodowały całkowitą degradację systemu płac w szpitalach.