Efekt pandemii: Niższa rentowność, czyli czas przebudowy bankowych strategii

Dwie kolejne obniżki stóp procentowych to cios dla banków, a najsilniejszy – dla banków spółdzielczych. Będą zmagać się z zagrożeniem płynności. Ale najmocniejszy cios zada bankom ryzyko kredytowe. Skutki zobaczymy dopiero za klika miesięcy.