FDA: IQOS z mniejszym ryzykiem dla zdrowia niż papierosy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznała podgrzewacz tytoniu typu IQOS za produkt tytoniowy o zredukowanym ryzyku. Oznacza to, że według FDA podgrzewanie tytoniu w tej technologii w znacznie mniejszym stopniu naraża użytkowników na działanie substancji szkodliwych, niż palenie papierosów. – To jest bardzo rzadkie zalecenie FDA, żeby zalecać jakiś produkt zamiast innego pod hasłem, że to jest mniejsza szkodliwość dla zdrowia – mówi prof. Rafał Pawliczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.