Felieton Gwiazdowskiego. Jak państwo z naruszeniem prawa zabrało podatnikowi pieniądze!

W poprzednim felietonie pisałem o bezprawnych działaniach organów podatkowych zmierzających do przedłużania postępowania podatkowego, akceptowanych niestety przez sądy administracyjne. W drugą stronę rygoryzm jest absolutny. Roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku można złożyć na podstawie art. 74 ordynacji podatkowej tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 tej ustawy. I podatnik sam sobie terminu tego przedłużyć nie może.