Gospodarka odbiła szybko po pandemii, ale teraz zwolni

Gospodarka szybko odbiła z dna kryzysu, ale tempo tego odbicia zaczyna przygasać. Są już sygnały, że najbliższe miesiące mogą przynieść dłuższą stagnację na osiągniętej w lipcu górce. Przyjęta przez rząd nowelizacja budżetu na ten rok pokazuje, że może brakować już dopalaczy, żeby dalej gospodarkę stymulować.