Gwarancje dla sygnalistów! Będą mogli informować

Wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów – m.in taki cel ma nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą w czwartek uchwalił Sejm.