Handel na dobre przeniósł się do sieci

Pandemia COVID-19 zapoczątkowała nową erę zachowań konsumenckich. Aż 68 proc. respondentów potwierdziło, że dokonało większych zakupów w sieci w tym czasie.