Idzie zmierzch banków, jakie znamy

Kryzys finansowy w USA 2008 r., w strefie euro i wywołany przez COVID-19, spowodowały, że utrwalony przez dekady model bankowości wpadł w korkociąg z powodu zerowych stóp procentowych i masowego dodruku pieniędzy przez banki centralne, które coraz bardziej podporządkowują się politykom. Czy banki komercyjne przejdą do historii i dla klientów ich rolę przejmą banki centralne i cyfrowy pieniądz?