Indeks Cen Mieszkań – lipiec to kolejny miesiąc ze spadkiem cen nieruchomości

Koniec hossy deweloperów. Po długim, blisko 7-letnim okresie wzrostów wartości Indeksu Cen Mieszkań mamy do czynienia ze zmianą dotychczasowego trendu. W pełni odmrożona gospodarka nie zaowocowała powrotem do wzrostów – ceny mieszkań dalej sapdają.