Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8. roku życia. Do świadczenia mają także prawo przedsiębiorcy, którzy opłacają zasiłek chorobowy.