Kobiety wciąż gorzej opłacane niż mężczyźni

Mało elastyczny czas pracy, luka płacowa i nieuwzględnienie urlopów macierzyńskich w ścieżce kariery – to problemy, które wpływają na brak równości płci – wynika z “Raportu Klub Male Champions of Change – podsumowanie działań 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich”.