Kolejne epidemie mogą być groźniejsze

Kolejne epidemie mogą być groźniejsze niż SARS-CoV-2. Potrzeba nowych procedur i dużej reformy w służbie zdrowia – eksperci zwracają uwagę, że zmiany dotyczyć będą także biznesu.