Które owoce może szybko zerwać Joe Biden

Prezydent USA Joe Biden bez ryzyka sporu politycznego w Kongresie może podjąć kilka szybkich decyzji, ważnych i korzystnych dla całego świata. Pierwszy owoc już zerwał – zdecydował o powrocie USA do porozumienia paryskiego. Na trzy kolejne czeka cały świat, a zwłaszcza najbiedniejsze kraje, zmasakrowane przez pandemię.