Liczba emerytów / rencistów i…

Liczba emerytów / rencistów i zatrudnionych w Polsce (w mln).

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski