Liczba mieszkań oddanych do…

Liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w wybranych krajach.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #budownictwo #ciekawostki #rafalinski