Ludzie kochani, nie zadajcie…

Ludzie kochani, nie zadajcie się z PiS, bo się stoczycie na samo dno. Jak niejaki nijaki Vateusz Morawiecki, który jeszcze parę lat temu mówił tak:

Na przykładzie Grecji można uczyć się, jak nie należy wydawać pieniędzy z funduszy unijnych. Tam ogromne transfery szły na dopłaty dla rybaków, szkoły tańca zorby, plantatorów oliwek i pomarańczy oraz na dopłaty do turystyki. Większość przejedzono, nie przyczyniły się do trwałego rozwoju gospodarki zdywersyfikowanej i opartej na wiedzy

Jeżeli strefa euro się zreformuje, zwiększy elastyczność rynków pracy, zniweluje brak konkurencyjności niektórych krajów i wprowadzi mechanizmy fiskalne, które zabezpieczą przed rozrzutnością kredytową niektórych krajów – to warto przystąpić do niej w nieodległym terminie, tzn. w roku 2015 lub 2016.

W ostatnich miesiącach przyspieszyła prywatyzacja, a co bardzo ważne, odbywa się ona przy dużej akceptacji społecznej jak w przypadku PZU. Te doświadczenia i sukcesy ministra Grada warto wykorzystać szerzej w innych procesach prywatyzacyjnych, angażujących mocno polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne przy równoczesnej aktywizacji drobnych akcjonariuszy

Wzrost gospodarki byłby dużo szybszy bez wielu obciążeń. Kluczowe obszary do poprawy to usprawnienie systemu sądowego, egzekucja długów, wpisy hipotek, wyroki w sprawach gospodarczych, system zezwoleń związany z inwestycjami, ułatwienie obrotu różnymi aktywami, uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego i różne aspekty rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Co to kościelne grunty z ludzi robią….

#polska #maowiecki #gospodarka #ludzie #ekonomia #bekazpisu #bekazkatoli #neuropa #4konserwy #polityka