Małe firmy mają problem z pozyskaniem kredytu

Sześć na dziesięć małych i średnich firm ma duży problem z pozyskaniem kredytu. Szansą dla nich są gwarancje BGK.