Minister finansów: Zakładamy tegoroczną inflację na poziomie 3,3 proc., w 2021 r. na poziomie 1,8 proc.

Minister finansów Tadeusz Kościński zakłada, że wzrost cen w 2020 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2021 r. 1,8 proc.