Mogą zakręcić kurek z pieniędzmi. NBP ostrzega przed ryzykiem

W maju w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła wartość i liczba udzielonych kredytów.