Możliwy duży spadek PKB Polski; skala zależna od tempa odmrażania gospodarki

Zestaw marcowych danych GUS pokazał mocny wpływ pandemii na polską gospodarkę, a wyraźne załamanie konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych będzie kluczowe dla obecnej recesji – oceniają ekonomiści.