NBP podał rekordowe dane o bilansie płatniczym

Jak podał Narodowy Bank Polski, polska gospodarka osiągnęła nadwyżkę w obrotach bieżących w czerwcu 2020 r. w wysokości 2.842 mln euro wobec konsensusu 1.766,8 mln euro nadwyżki roku ubiegłego. Eksport towarów z naszego kraju wzrósł o 3 proc. r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7 proc. r/r do 16 023 mln euro. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł.