NBP: Wysokie opłaty blokują emerytalne oszczędności

NBP apeluje o regulacyjne obniżenie maksymalnych opłat jakie instytucje finansowe pobierają za dobrowolne produkty emerytalne jak Indywidualne Konto Emerytalne czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Te opłaty są najwyższe w Europie – argumentuje bank centralny, a jako dobry przykład na polskim rynku podaje Pracownicze Plany Kapitałowe, gdzie są one ustawowo ograniczone.