PGE musi jak najszybciej odejść od węgla, bo inaczej straci rentowność

Polska Grupa Energetyczna powinna jak najszybciej zainwestować w dekarbonizację energii elektrycznej, żeby zastąpić malejące zyski z elektrowni węglowych, których wydajność finansowa będzie spadała w kolejnych latach – wynika z raportu IEEFA.