Piloci Lufthansy tracą pracę

Lufthansa uzgodniła ze związkami zawodowymi kolejne cięcia i zwolnienia. W 2021 roku straci pracę 1000 pilotów.