Płynność! Dziś słowo klucz na rynku finansowym

Pierwsze przykazanie dekalogu na wypadek epidemii brzmi – zapewnij płynność. Ludziom i przedsiębiorstwom tracącym w jej skutek dochody. To przykazanie dla władz publicznych, gdy będą myśleć o tym, w jaki sposób uchronić gospodarkę przed oczekiwanym załamaniem. Analitycy liczą, że z odsieczą przyjdzie NBP.