Poczta Polska stawia na paczki

Spółka przedstawiła zaktualizowaną strategię firmy na lata 2020-2024. Przychody Poczty Polskiej w 2024 roku mają osiągnąć 7,4 mld złotych, a nakłady inwestycyjne w najbliższej pięciolatce – 1,9 mld złotych. Wszystkie spółki grupy zakończyły ubiegły rok zyskiem.