Polak zbieracz i konsument

Większość Polaków przyznaje się do gromadzenia niepotrzebnych przedmiotów. Aż 84 proc. z nas przechowuje w domu zbędne rzeczy – czasami trudno oszacować ich ilość. Nie mamy też pomysłu na ponowne wykorzystanie zalegających przedmiotów.