Polsce grożą kary za nieracjonalne inwestycje w ścieki

Samorządy, z rozmachem i nie licząc kosztów dla mieszkańców, planują rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Z tego powodu wkrótce możemy zapłacić surowe kary za niewypełnienie dyrektywy ściekowej.