Powstanie centralna ewidencja ogrzewania budynków

Powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której będą informacje nt. rodzaju ogrzewania budynków – przewiduje opublikowany wczoraj projekt noweli ustawy o wpieraniu termomodernizacji.