Przemysł. Własna energia uchroni przed drożyzną

Około jedną czwartą kosztów operacyjnych funkcjonowania przemysłu energochłonnego generują różnego rodzaju regulacje. Teraz firmy czekają jeszcze wydatki na ograniczanie emisji. Do tego dojdzie wzrost cen energii w wyniku drożejących praw do emisji CO2. Przemysł zastanawia się, jak sprostać wyzwaniom. KGHM stawia na budowę własnych źródeł energii, w tym odnawialnych.