Rewolucji w kopalniach nie unikniemy

Zmiany w polskim górnictwie są nieodzowne. Zmniejsza się dostęp do krajowych zasobów, które są ulokowane coraz głębiej pod ziemią, pogarszają się parametry jakościowe węgla, ale przede wszystkim rośnie presja regulacyjna na odchodzenie od tej kopaliny. Stopniowo jej miejsce zajmować będą alternatywne, zielone technologie wytwarzania energii. Od transformacji nie uciekniemy, działać trzeba już teraz.