Są pieniądze na innowacje, trzeba jeszcze porozumienia

Parki naukowo-technologiczne mogą być skutecznym pośrednikiem między nauką i biznesem. Potrzeby obu środowisk są różne, bywa, że trudno im się porozumieć. Nie jest natomiast barierą brak środków na badania i rozwój.