Spór o podatek od zagranicznych ubezpieczeń nie ustaje

Nie trzeba potrącać podatku u źródła od składek ubezpieczeniowych wypłacanych za granicę – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dwa tygodnie temu przeciwnie orzekł WSA w Poznaniu.