Tajne nagrody w Sejmie i u prezydenta. Próbują je ukryć i odmawiają danych

Na nagrody pracowników ministerstw i Kancelarii Prezydenta przeznaczono aż 419 mln zł. szczegółowe informacje o nagrodach w swoich szeregach (komu ile) ujawnią dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Wcześniej jest to niemożliwe przez „względy techniczno-organizacyjne spowodowane stanem epidemii”.