Tarcza zetnie odprawy. Wiele wątpliwości interpretacyjnych wokół rządowego projektu

W czasie pandemii świadczenia na zakończenie zatrudnienia będą wynosić maksymalnie 26 tys. zł. Zyskają na tym przedsiębiorstwa, w tym te publiczne.