To nie były dobre lata dla…

To nie były dobre lata dla pozycji Polski w międzynarodowych rankingach

https://www.wykop.pl/link/5595803/to-nie-byly-dobre-lata-dla-pozycji-polski-w-miedzynarodowych-rankingach/

Grafika prezentuje pozycję Polski wśród państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w 15 wybranych indeksach w latach 2010–2019. Ich wybór motywowany był w głównej mierze dostępnością danych, zastosowaną metodologią oraz popularnością wśród środowiska naukowego i opinii publicznej. Dane na wykresach przedstawiono według roku przeprowadzenia danego badania.

pokaż spoiler #polska #tvpis #neuropa #bekazpisu #swiat #ekonomia