To przestępcy mają się bać, a nie ludzie uczciwi

Wolny rynek to nie wolna amerykanka. Jest naprawdę wolny, gdy rządzą nim jasne i uczciwe reguły. Na ich straży musi stać silne państwo, które szybko i stanowczo reaguje na nadużycia, a jego orężem jest dobre prawo, które skutecznie chroni uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją ze strony przestępców. Taki cel ma wprowadzona z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości konfiskata rozszerzona. Podobny przyświeca projektowi wprowadzenia konfiskaty in rem, zwanej prewencyjną.