Trzeba ratować płynność firm

Ogłoszona przez rząd tarcza antykryzysowa ma jeden kluczowy mankament, bo kryterium otrzymania pomocy przez firmy jest spadek przychodów, a nie utrata płynności – mówi Interii Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich