Udowodnił, że luka płacowa to nie efekt seksizmu i rasizmu. chcą jego usunięcia.

„Wolność głoszenia poglądów powinna być zapewniona,ale nie może dotyczyć poglądów szowinistycznych i rasistowskich,które rzekomo Block głosi, poprzez wyniki swych badań, w których wykazał,że żadna dyskryminacja nie występuje,a główną przyczyną różnic w płacach jest różnica w średniej produktywności”