US Wadowice – doprowadzano podatników siłą,areszt. Jest akt oskarżenia wobec US.

77 osób padło ofiarą urzędniczek wadowickiej skarbówki. Policja doprowadzała podatników siłą do US, niektórych aresztowano na wniosek US.